Tilbud/tjenester

MENTORSHIP
Her holder jeg plassen for deg, åpner opp slik at du får tilgang på det som kanskje har ligget gjemt i underbevisstheten din og gir deg verktøy til å kunne utføre endringsarbeid. Vi utforsker emosjoner og følelser. Vi utforsker sammen hva  som gjør deg til deg.  Forsterker resursene du innerst inne vet at du har. Jeg jobber fra hjertet og har en forestilling om at alt henger sammen med alt. Sammen kobler vi tanker, følelser og kropp til en helhet. Du kan få klarhet i eksempelvis intensjonene dine, din `purpose, dine grunnleggende verdier. Og dermed hva som er viktig for deg i din væren.  Du bestemmer selv hvor dypt du vil gå i utforsking av grunnpilarene dine i form av erfaringer og følelser. Dette som gjør deg til deg.  Dette du tror på, gir deg håp dette som gir deg selv egenverdi. Sammen skaper vi forandring, endrer gamle mønster og skaper nye spor slik at du kan leve ut sannheten din uten eventuelle eksisterende blokkeringer. Slik at du kan nå og få tilgang på ditt fulle potensial gjennom din egen sannhet og virkelighet. Jeg jobber både ut fra faglige verktøy og iboende energier. Noen kaller dette intuisjon eller spiritualitet. Vi finner det uoppdagede sammen, og metodene som passer nettopp deg. Vi kan sammen utforske hva som skal til for at du kan kjenne på din egen stødighet og balanse uansett hva som rokker ved deg. Livene våre er fulle av uventede hendelser. Kanskje vil du oppdage at det du før så på som uholdbart heller er noe som åpner dører, gir håp for utvikling, glede og harmoni
 
Du kan velge mellom Mentorship på månedsbasis eller Mentorship med varighet 4 mnd.


Copyright, Company Name Etc.